آژانس تبلیغاتی نیروانا

آژانس تبلیغاتی نیروانا

آژانس تبلیغاتی تنها یک استودیوی فیلم برداری و یا آتلیه طراحی و یا شرکتی با قدرت مالی خوب و پرسنل فراوان نیست. آژانس تبلیغاتی مجموعه هماهنگی از تحقیق، تفکر، ابداع، سازماندهی، هوش جمعی مهارت در متقاعد ساختن مخاطبان برای خرید، تخصص، تجربه، انضباط و سرعت عمل است