18 آبان

معرفی سامانه smestat در پارک علم و فناوری

سامانه smestat به سفارش شرکت شهرک ها با هدف عارضه یابی آنلاین صنایع کوچک استان اصفهان توسط مهندسین واحدفناور نیروانا طراحی و رو نمایی شد

دیدگاه خود را بنویسید